Video Foto Vyhnal (fotovideo)

Zhotovení fotek a videozáznamů (svatby, vítání občánků, maturitní plesy, foto školních skupin, zhotovení DVD z VHS atd.) scanování foto + diapozitivů, fotografování doma na průkazky (invalidé).

Sokolská 305, Děčín-Bynov