Ing. Jan Jindřich

Vodohospodářské stavby, odvodnění staveb a  prostranství, autorizované provádění staveb, stavební dozor, soudní znalec v oboru vodní stavby.

Třebovská 1515/10, Děčín-Děčín VI-Letná